Fototapety Břízy Vinylové

Bříza je symbolický strom. Každý ji zná a pravděpodobně na světě neexistuje člověk, který by mohl po předchozí úvaze říct, že se bříza nezachvívá tlukoucí nostalgií a vnitřní krásou. Právě kvůli emocím, které tento strom vyvolává, jsme se rozhodli připravit pro vás kolekci fotografií ukazujících to, co je na břízách nejkrásnější. Podívejte se sami, jaké kouzlo tyto stromy ukrývají.... více

VÍTE, ŽE

Břízy znali lidé již ve starověku. Například Slované považovali břízy za předzvěst blížícího se jara a symbol věčnosti. Existovaly lidové tradice, které břízám připisovaly magickou moc. Někteří věřili, že tento strom chrání obydlí i lidi před zlými silami. Podobně vnímané byly předměty vyrobené z bříz. Podle našich dávných předků například metla vyrobená z březového proutí a postavená před dům chránila toto obydlí před zloději.